Misjon

Menigheten støtter flere misjonærer.

Elin Nordby er sendt ut av Øyer Pinsemenighet til Sør-Afrika. Der har hun vært siden 1996. Hun arbeider med menighetsbygging på Greytown, reiser sammen med flere andre rundt på skoler og farmer og underviser og forkynner. Hun har åpnet hjemmet sitt for flere foreldreløse og/eller forlatte barn og tenåringer og er som ei mor for dem.

Kari P Myre er utsendt av Sion Neverdal og arbeider i Karelen i Russland, nærmere bestemt i Sortevala og området rundt. Kari arbeider mye med barn og unge, musikk og i et senter for rehabilitering av rusmisbrukere.

Lars Blystad bor i Norge, men reiser ofte til Mosambik og Malawi, der han bl.a er involvert i bygging av nye hjem for barn som har mistet foreldrene sine pga AIDS. De får også et utdanningstilbud i tilknytning til lokale menigheter og de lærer å dyrke sin egen mat. Lars er også involvert i undervisning og utrustning av pastorer og ledere.

Gunvor Westgård er pensjonert jordmor og Paraguay-misjonær. Hun reiser av og til tilbake til Paraguay og har mange og nære kontakter der. Gunvor er en uvurderlig rådgiver når det gjelder støtte til forskjellig nasjonalt arbeid i landet.
Fra september 2017 støtter vi Camilla og Thomas Bølum Kjørstad i Paraguay.