Misjon

Menigheten støtter flere misjonærer.

Linn Charlotte jamt er vår misjonær i  Sør-Afrika. Der har hun vært siden 1996. Hun arbeider med menighetsbygging på Greytown der hun har tatt over arbeidet til Elin Nordby. Hun reiser sammen med flere andre rundt på skoler og farmer og underviser og forkynner. 

Kari P Myre er utsendt av Sion Neverdal og arbeider i Karelen i Russland, nærmere bestemt i Sortevala og området rundt. Kari arbeider mye med barn og unge, musikk og i et senter for rehabilitering av rusmisbrukere.

Lars Blystad bor i Norge, men reiser ofte til Mosambik og Malawi, der han bl.a er involvert i bygging av nye hjem for barn som har mistet foreldrene sine pga AIDS. De får også et utdanningstilbud i tilknytning til lokale menigheter og de lærer å dyrke sin egen mat. Lars er også involvert i undervisning og utrustning av pastorer og ledere.

Gunvor Westgård er pensjonert jordmor og Paraguay-misjonær. Hun  har mange og nære kontakter i Paraguay. Gunvor er en uvurderlig rådgiver når det gjelder støtte til forskjellig nasjonalt arbeid i landet.