Om oss

Pinsekirken Røros ble grunnlagt i 1942 som en selvstendig menighet tilsluttet den norske pinsebevegelsen. Menigheten har i dag 24 medlemmer og ledes av pastor Aril Svartdahl.

Vi ønsker å være en menighet for hele familien- dvs for mennesker i alle livssituasjoner og alle aldre. Vi legger spesielt vekt på å skape gode tilbud for barn og unge, og søker etter en Barne- og ungdomsleder i 50% stilling. Vi har også et tilbud til innvandrere og flyktninger på Røros gjennom språkkafe en gang i måneden der gamle og helt nye rørosinger kan bli kjent og bidra til at de som trenger det får øve seg i å snakke norsk og kan få et nettverke utover sitt vanlige miljø. Vi har den siste tiden fått flere medlemmer og møtebesøkende fra bl.a. Eritrea og Romania.

Du er hjertelig velkommen til våre samlinger på Røros Eldresenter, Johan Falkbergets veg 7. Her holdes de fleste av menighetens samlinger. Vi har også et lokale på Narbuvoll i Os; Betel der vi har samlinger av og til. Følg med i programmet på nettsiden her, i lokalavisa eller på Facebook.

Vi samarbeider med de andre menighetene på Røros om sykehjemsandakter når vi har anledning til det og vi deltar i fellesmøter og andre felleskirkelige arrangement.

Alle våre samlinger er åpne og du er hjertelig velkommen!

Menighetens epostadresse: post@pkroros.no
Pastor Aril Svartdahl (pastor): 901 55 434 – aril@svartdahl.no
Edel Margrete Jamt (daglig leder): 908 77 837
Daniel Jamt (kasserer): 417 55 581
Thomas L Engåvoll (styreleder): 971 59 751 – thomas@engaavoll.no

Hva tror vi på?

Kjernen i den kristne troen er at Gud ble menneske og tok bolig i blant oss.

All religion handler om å (gjen)opprette kontakten mellom Gud og mennesker. Den grunnleggende forskjellen på kristen tro og andre religioner er at vi tror på en Gud som så sterkt ønsket denne nære kontakten at han var villig til å ofre seg selv. Det handler ikke om at vi skal prestere godt nok til å nå opp til Himmelen, men om at Himmelen kom ned til oss.

Du har kanskje hørt om Den lille Bibel? Johannesevangeliet, kap 3, vers 16 kalles dette fordi det oppsummerer evangeliets hovedbudskap i ett kort vers.: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Vers 17 sier videre: Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Dette er den troen alle kristne har til felles. Forskjellige kirkesamfunn kan ha forskjellige tolkninger av bestemte bibelske temaer, ulike måter å samles på, forskjellig kultur, musikk, form og stil, vi vektlegger kanskje forskjellige ting, men dette ene er vi alle enige om: Vi er frelst fordi Jesus kom til verden, levde her uten synd og betalte regninga for oss. Det er det som kalles nåde, at vi har fått det hele som en gave, det er ikke noe vi har gjort oss fortjent til.

Denne gaven kan du også få, om du ikke allerede har tatt i mot den. Du kan f.eks be en bønn omtrent som denne:
“Kjære Jesus, jeg tror at du er Guds sønn, at du døde for mine synder, at du oppstod og seiret over døden og at du lever i dag. Jeg ber om at du skal tilgi alt som gikk galt i livet mitt og la meg få en ny start sammen med deg. Jeg ønsker at du skal være Herre i mitt liv. Amen”

Kanskje har du et stykke å gå før du kommer så langt. I så fall vil vi foreslå at du tar kontakt med en kristen du kjenner eller med noen i vår menighet. Det kan være til god hjelp å ha noen å snakke med om slike ting.