Hogar Norma mars 2022

Info Hogar Norma – mars 2022
Kjære alle venner og støttespillere av Hogar Norma!
Vi hilser dere med dette verset fra Bibelen: «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har
dere gjort mot meg.»
Vi hadde en rolig og fin juletid hvor vi fikk kose oss med gaver og ekstra god mat. Så startet 2022 med
nyhetene om at omikron også hadde kommet hit til landet, og på nytt var det i gang med smittevernsrutiner. I januar fikk vi likevel til en utflukt med hele Hogar Norma–familien. Det ble den fineste opplevelsen hittil i år. Vi leide et sommersted for en hel dag, og alt ble planlagt nøye slik at vi kunne tilbringe hele dagen der med bading i basseng, rekreasjon i fin natur, deilig mat og hvile. Vi ble der helt til kvelden og kom hjem, trette, men veldig lykkelige og fornøyde. Vi vil takke gjennom dette brevet, for det er gjennom den hjelpen vi får fra dere at vi var vi er i stand til å organisere slike turer som gir beboerne våre så mye glede. Vi håper å få til en tur til før sommeren er over.

Et av målene dette året er å bedre livskvaliteten, både fysisk og mentalt, til både beboerne og de ansatte. Et prosjekt er satt i gang i samarbeid med Lourdes Førland og fysioterapeuten Ercilio. Det går bla. ut på daglige bevegelsesaktiviteter og fysioterapi. I juni venter vi på besøk av familien Førland som vil komme og hjelpe oss både med praktiske oppgaver og sette nye mål for arbeidet. Dette ser vi fram til med store forventninger.

Dette nyåret har vi hatt ekstreme høye temperaturer her i flere uker. Dette førte til høy belastning på viftene og luftavkjølingsanlegget som vi måtte koste en del på. Disse er gamle og fungerer dårlig, og vårt ønske er å kunne bytte til nye vifter og air condition-anlegg som er mindre kostbare i drift. Her er det jo varmt det meste av året og beboerne lider i den intense varmen som kan gå opp til oppunder 40 grader i skyggen med ekstrem fuktighet.

I alt merker vi at Gud har omsorg for oss gjennom menneskene rundt oss som bryr seg om oss. Vi mangler aldri det daglige brød. Vi er veldig klar over at det er faddere, støttespillere, menigheter og venner som gjør dette mulig, og for dette er vi dypt takknemlige. Vi takker alltid for dere alle i våre andaktsstunder. Vi ønsker dere alle en bedre tid framover. Heldigvis går smitten ned, og viruset gir lettere symptomer med vaksinasjon. Denne måneden får alle her på hjemmet sin tredje dose.

En stor klem fra alle oss på Hogar Norma som setter utrolig stor pris på dere.
HOGAR NORMA:
https://www.facebook.com/HogarNorma/
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688
Vippsnummer er 81743

Pandemien i Paraguay

Siden siste informasjon, har pandemien spredt seg mye i Paraguay. Den har selvsagt nådd indianer-koloniene rundt omkring. Vi prøver å hjelpe til så langt det er økonomisk mulig. Vi takker så hjerteligst på vegne av alle som har fått hjelp. Ved at de får oksygen, er det mange som klarer seg igjennom den verste krisen.
Skulle du eller din menighet ha mulighet til å støtte oss i dette arbeidt, ville vi bli svært takknemlige! Denne pandemien går på livet løs!
Se litt mer info her >>>>> http://www.pymisjon.com/Guarani/2021-06-Pandemi-info.htm

Paraguay-misjonens konto er  1594.29.62026

Med vennlig hilsen
Rudolf Leif Larsen

Covid-19 på Hogar Norma

Uansett hvor stusselig vi måtte synes det er å leve i en pågående pandemi, skal vi ikke miste av syne hvor velsignet godt vi har det i forhold til mange andre steder i verden. Denne rapporten har vi fått fra Hogar Norma, som er hjemmet til flere utviklingshemmede i Paraguay:

Kjære alle venner av Hogar Norma!
Denne gangen kommer det nyheter som ikke er så hyggelige – og en ekstra bønn om hjelp. Som noen av dere kanskje har fått med dere via facebook, så er det nå noen av beboerne og de ansatte på Hogar Norma som er blitt smittet av Covid19. I Paraguay har smitten økt betraktelig de siste månedene, og flere har mistet livet – også i Ypacarai-området.
For Hogar Norma fører dette til ekstra utfordringer – både praktisk og økonomisk. Beboere og ansatte som har testet positivt er isolert i et eget bygg. Et par av dem har vært såpass syke at de har trengt oksygen. Ansatte, blant annet to av lederne, som selv har symptomer har måttet hjelpe til med å ta seg av de syke beboerne.
En sykepleier som er godt kjent med hjemmet, jobber nå også hunre prosent for å behandle de som trenger det. Sykehusene i Paraguay har sprengt kapasitet, og vi tror at beboerne på HN har det bedre hjemme med helsehjelp der. Vi har fått låne en oksygenkolbe privat som allerede er i bruk og også fått kjøpt en ny.
Alt dette fører til ekstra utgifter – til testing, smittevernsutstyr, medisiner, oksygen, legehjelp og sykepleie. I tillegg kommer ekstra personalbemanning på grunn av at flere av de ansatte er syke. Vi er frimodige og vil gjerne be dere om et ekstra økonomisk bidrag som hjelp i denne situasjonen.
Mennesker i nærmiljøet stiller opp så godt de kan med ulike former for hjelp, med medisinsk utstyr,
transport, sykepleie og annet. Et eksempel er Basilia på 86 år som i veldig mange var kokke på
hjemmet. Hun og datteren lager frokost og middag som de leverer til de som er syke.
De som leder hjemmet er fortsatt ved godt mot, men de trenger sårt vår støtte. Takk til dere alle som trofast er med og støtter Hogar Norma og de som bor der, som er de som ofte kommer sist på samfunnets prioriteringsliste, men som for Gud er av stor verdi.
Hilsen alle oss på Hogar Norma.


Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/HogarNorma/
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688
Vippsnummer er 81743

PS: I dag tidlig, mandag 24.mai fikk vi den triste beskjeden om at Catalina, også kjent som Kitty, måtte gi opp kampen mot Covid og gikk hjem til Gud i natt. Vi vil komme tilbake til dere med et minneord. Vi lyser fred over Catalinas minne.

Covid 19 i Paraguay

Menigheten har sendt penger i et par omganger, men her er det fortsatt behov. Rudolf Leif Larsen informerer:

For 14 dager siden ble Covid-19 oppdaget i indianerkoloniene, noe vi virkelig har fryktet. Hva tåler de? Endel har vært innlagt på sykehus for å få oksygen, og 4 har dødd (så langt jeg kjenner til).
Har du mulighet til å hjelpe noen som må til sykehus for å i det minste få oksygen når lungene blir dårlige?? «Sykekassen» vår er heller liten…..
Bruk konto 1594.29.62026

KLIKK HER>>>>> http://www.pymisjon.com/Guarani/2021-04-Korona-situasjonen%2014%20april.htm

Med vennlig hilsen
Rudolf Leif Larsen

Paraguay-misjon

Familien Bølum Kjørstad avslutter sin periode i Paraguay

Kjære Røros Pinsemenighet!
Nå er vi i ferd med å avslutte vår misjonstjeneste i Paraguay og vi ønsker å dele gode nyheter om hva som
skjer videre med arbeidet her – og for oss. Thomas har holdt kurs for barne- og ungdomsledere fra
ulike Filadelfia-menigheter i den sentrale sonen og fikk gode tilbakemeldinger. Han har lært opp bibelskolestudenter til å holde kurs i nådegaver, flere av dem har allerede prøvd seg som instruktører i løpet av våren og en av bibelskolestudentene har også blitt utfordret på å holde kurset for barne- og ungdomsledere for nye personer i fremtiden. Stafettpinnen er gitt videre!

 

Ved samtalesenteret (Consejería) i Ypacaraí har det vært stor pågang hele siste halvåret. Camilla har fra oppstarten av hatt med seg 2 gode medhjelpere fra menigheten i Ypacaraí, Doris og Monica. Disse er klare til å fortsette på samtalesenteret selv om Camilla straks slutter. De har også nettopp begynt på kurs i «pastoral samtaletjeneste», som er en utdannelse bibelskolen ved Filadelfia Asuncion tilbyr, en kveld i måneden over et halvt år. I tillegg har en kristen psykolog fra Ypacaraí tilbudt seg å være med nå som Camilla slutter. Samtalesenteret har vært en glimrende arena for å evangelisere, og mange har fått høre Guds ord, viktighet av omvendelse og tilgivelse, og fått med
seg Det Nye Testamentet derfra. Samtalesenteret i Atyrá har vært mindre besøkt siste halvåret. Camilla har blitt enig med pastoren og med Rosana (medhjelperen der, som er psykolog) om å legge ned samtalesenteret, men at Rosana kan starte opp igjen når hun er mer tilgjengelig. For tiden er hun hjemme med et lite barn.

Prosjektet for å forebygge seksuelt misbruk har fått en ny oppsving i vår, etter at vi ved hjelp av Pinsemisjonens Barnehjelp trykket opp 2000 bøker. Gruppa har ukentlig hatt undervisning på ulike barneskoler og også noen søndagsskoler. Vi har blitt omtalt i avisen og har også vist frem undervisningen til ordfører, oppsynskvinner i skole og ministere. Lokale myndigheter er nå begeistret for prosjektet og ordføreren i nabokommunen Itaugua har innvilget penger til å trykke 2000 bøker til barna i deres kommune. Ved hjelp av generøse nordmenn har vi
samlet inn penger til å ordne dokumentene til å gjøre prosjektet til en frivillig organisasjon med juridisk ansvarlig person her. Dette er helt nødvendig for å kunne motta pengestøtte fra paraguayere som nå ser viktigheten av arbeidet og ønsker å støtte.

Senteret vi bor på skal gjøres om til et kunnskapssenter som kan bli til velsignelse både for nordmenn
med interesse for misjon, og for Filadelfia-menighetene i området. Thomas har opprettet en frivillig
organisasjon for senteret, Centro Hagan Discípulos (Gjør Disipler Senteret), og har i styret fått med
seg Kai Jensen, Hilde Stuksrud og Sanan Weststeyn. Disse skal jobbe videre fra Norge med å samle
inn penger til å vedlikeholde og pusse opp senteret videre, og vil også tilby kurs over nett for Filadelfia-menighetene. Ny kontrakt med Filadelfia 420 er i boks for 5 år fremover. Vi gleder oss allerede nå over å se at Filadelfia Atyrá har blitt et foretrukket sted å ha kurs for Filadelfia-menighetene når de skal ha kurs sammen, fordi de kan tilby overnatting her til kursholdere, samt at de har gode kursfasiliteter i kirken og et godt team av møteverter.
Vi har blitt velsignet med nye jobber i Norge fra 1. august. Thomas har fått jobb som lærer ved Gå ut senteret og det blir således naturlig for han å fortsette med misjon. Camilla begynner som overlege igjen i barnepsykiatrisk poliklinikk ved St.Olavs Hospital.

Til slutt ønsker vi å takke for støtte og forbønn til alle dere som har gjort det mulig for oss å tjene Gud og mennesker her i Paraguay. Dere som støttemenighet har gitt ferdig det løftet dere gav oss for tjenesten vår som strakk seg fra september 2016 til og med juli 2019. Gud velsigne dere!

Vi ønsker dere en riktig god sommer, og lykke til med andre misjonsprosjekter!
Klemmer fra Camilla, Thomas, Samuel og Jeremia Bølum Kjørstad.

Informasjon til støttepartnere for Hogar Norma, Ypacarai, Paraguay

Hogar Norma som ble startet av norsk misjon (daværende PYM) i 1968, har de siste ca. 20 årene vært eid og ledet av den nasjonale/lokale pinsemenigheten Filadelfia. Fra og med 1.mai i år er det i samarbeid med denne menigheten og LUPY besluttet at Hogar Norma skal bli en egen stiftelse. Dette innebærer at et lokalt styre vil ta beslutninger på vegne av hjemmet i samarbeid med arbeidsgruppa i Norge. Fordelen med å være en lokal stiftelse, er blant annet at det gir flere muligheter til å søke og få økonomisk og annen hjelp i Paraguay. Continue reading

Storm ødela kirken i Itaymi..

  1. mai 2019 / pastor Ignacio Gimenez
Vi har fått brev fra pastor Ignacio Gimenez hvor han forteller at en sterk storm med mye regn rev overende den lille kirken i indianerkolonien Itaymi den 8. mai om kvelden. Veggene lå spredt omkring, og deler av taket lå 100 meter borte. Også mange av hyttene i området ble ødelagt.
Det har vært mye storm og regn i Paraguay i det siste, så mange byer står under vann. Også elven Pai’ry ved inngangen til indianerkolonien har steget mye, og flommer utover sine bredder. Heldigvis så ligger bebygelsen ganske høyt over elven, så vannet når ikke dit.Slik ser det ut nå:   

Flere bilder og mer om situasjonen finner du her: http://www.pymisjon.com/Guarani/2019-Itaymi%20-%20storm.htm

Hogar Norma april 2019

 Kjære alle venner og støttepartnere av Hogar Norma

Det er med stor sorg vi må meddele at en av våre beboere, Alberto, med kallenavnet Beto, døde i mars måned etter å ha vært innlagt på sykehuset en god stund. Han ble 18 år og hadde bodd på Hogar Norma siden han var liten.

Som tradisjonen er i landet, lå han i en åpen kiste i stua på hjemmet i ett døgn, hvor folk kom og gikk og kunne se Continue reading