Informasjon til støttepartnere for Hogar Norma, Ypacarai, Paraguay

Hogar Norma som ble startet av norsk misjon (daværende PYM) i 1968, har de siste ca. 20 årene vært eid og ledet av den nasjonale/lokale pinsemenigheten Filadelfia. Fra og med 1.mai i år er det i samarbeid med denne menigheten og LUPY besluttet at Hogar Norma skal bli en egen stiftelse. Dette innebærer at et lokalt styre vil ta beslutninger på vegne av hjemmet i samarbeid med arbeidsgruppa i Norge. Fordelen med å være en lokal stiftelse, er blant annet at det gir flere muligheter til å søke og få økonomisk og annen hjelp i Paraguay.

For å starte denne prosessen var Lourdes Førland i Paraguay i mai måned, og det nye styret er nå på plass, og nye daglige ledere er ansatt. Blant disse er blant annet Mari Velasquez og Sara Lopez som begge har vokst opp på Hogar Norma. Mari har også vært daglig leder tidligere i flere år. En tredje medarbeider er Bernarda Estigarribia som har en fartstid på ca 25 år på hjemmet og som kjenner beboerne godt. Det er gjort en arbeidsfordeling mellom disse tre personene som dermed alle jobber deltid.

Styreleder er Gregorio Cabrera som tidligere har vært bestyrer i en kortere periode. Han er advokat og har mange kontakter lokalt og nasjonalt og er veldig engasjert i prosessen med å etablere stiftelsen og i å finne inntektsmuligheter nasjonalt. Sammen med sin kone Fulvia (Pimpa), som også har vokst opp på Hogar Norma, er de godt skikket til å ta fatt på denne oppgaven. Styret består ellers av personer med stor tillit i lokalsamfunnet og som også har erfaring både med funksjonshemmede generelt og Hogar Norma spesielt.

På Hogar Norma bor det nå ti beboere, og i tillegg til de ovennevnte er det tolv ansatte inkludert kokke, vaskehjelp og gartner, den siste i deltidsstilling. Flere av beboerne er multihandikappede og krever mye personale og en god turnusordning.

I tillegg til personalet har det nye styret og de nye lederne møtt mye positivitet fra lokalsamfunnet, og flere ønsker å bidra med hjelp. Nellys bror Jonas er en av de som har sagt seg villig til å komme og hjelpe til med hagearbeid, og flere av de som har vokst opp på hjemmet og nå er voksne, stiller opp og bidrar ved f.eks. bursdager, morsdag og andre arrangementer.

I forbindelse med denne endringen disponerer ikke hjemmet lenger egen bil. I tillegg er det stort behov for vedlikehold på en del av bygningsmassen. I de økonomiske utfordringene som ligger foran oss, er dette noe som må prioriteres. Dette er et stort bønneemne som vi vil legge fram for dere.

Vi er takknemlige for alle dere som støtter hjemmet, både økonomisk og i forbønn, samtidig som vi er i behov av flere støttepartnere. Målet for stiftelsen er å videreføre Hogar Norma som et godt og trygt hjem for de som bor der. Disse beboerne, som ofte befinner seg nederst på samfunnets rangstige, har en veldig viktig plass i Guds hjerte.

Hilsen

Arbeidsgruppa for Hogar Norma  v/Lourdes Førland (leder)

Rigmor Overhalden, Lars Overhalden, Nathalie Førland Maidana, Hanne Førland Steger, Aina Førland.

Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/HogarNorma/

Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688. Vippsnummer er 817343

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>