Pastorinnsettelse

Vi har gleden av å invitere til Gudstjeneste med pastorinnsettelse søndag 18.juni kl.11:00 på Røros Eldresenter. Aril Svartdahl taler og Lotta Svartdal synger. Det var en gledens dag for oss i Røros Pinsemenighet da Aril Svartdahl sa ja til engasjement som pastor for oss i ett år. Vi har lært Aril å kjenne som en grundig og strukturert mann, med hjerte for menighetens ve og vel og med et sterkt ønske om å nå mennesker på Røros med budskapet om Jesus. Velkommen1

Søndag for de forfulgte

Med fokus på Iran

20. nov kl 11.00 er vi vertskap for felleskirkelig Gudstjeneste sammen med Frelsesarmeen Røros, Normisjon og Den norske kirke, Røros. Sted: Eldreseneret. Velkommen

“Søndag for de forfulgte” er en viktig global merkedag i kirkeåret. Denne dagen står menigheter over hele verden sammen i bønn for den forfulgte kirke. Mennesker som blir forfulgt for sin tro, ber om vår forbønn og støtte.

Les mer hos Stefanusalliansen: /

Velkommen til Røros Pinsemenighet

Røros Pinsemenighet ble grunnlagt i 1942 som en selvstendig menighet tilsluttet den norske pinsebevegelsen. Menigheten har i dag 24 medlemmer.

Vi ønsker å være en menighet for hele familien- dvs for mennesker i alle livssituasjoner og alle aldre. Vi legger spesielt vekt på å skape gode tilbud for barn og unge. Akkurat nå har vi dessverre ikke noe jvenlig tilbud til barn utover noen familiemøter og HalloVenn hver høst. Det ønsker vi å ha, men har ikke kapasitet nå. Derimot har vi ungdomsklubben EndeligFredag som møtes ca annenhver fredag. Vi har hatt et tilbud til innvandrere og flyktninger på Røros gjennom språkkafe en gang i måneden og har med det fått flere medlemmer og møtebesøkende fra bl.a. Eritrea. Fra nyttår 2020 har vi erstattet språkkafeen (og det manglende tilbudet til barn) med en søndag i måneden der vi har felles aktiviteter sammen etter en formiddagsgudstjeneste – gjerne familiemøte.

Du er hjertelig velkommen til våre samlinger på Røros Eldresenter, Johan Falkbergets veg 7. Er det noe du lurer på, er det bare å ta kontakt.