Murmansk og Kola 3. kv 2018

1.-3. Juli startet med en veldig bra og viktig ungdomskonferanse i byen Monchegorsk. Det var menigheten i nabobyen Olenegorsk i samarbeid med Ungdom i Oppdrag som arrangerte den. I forbindelse med det jeg skrev i forrige rapport om de to ”leirene” innenfor pinsebevegelsen på Kola, så var denne konferansen veldig viktig for å forene ungdom som kanskje ellers ikke treffes så ofte. Jeg har nemlig lagt merke til at ungdommer fra enkelte menigheter på Kola-halvøya dessverre ikke kommer til ungdomskonferansene som vår menighet arrangerer. Så da sa jeg til våre ungdommer at det er kjempeviktig at vi drar dit ! Og jeg fikk med meg full bil ! Vi var 8 ungdommer fra Murmansk. Jeg deltok med å ha lovsangsseminar med en teoretisk og praktisk del der deltakerne skulle lære seg å spille en sang på et nytt instrument, eller synge i mikrofon, og deretter framføre det de hadde lært. Jeg tok også med meg noen av ungdommene som jeg kunne lede lovsangen sammen med. Det var jo mange deltakera fra Finland, Sverige og Norge der, så lovsangen leda vi på russisk og engelsk. Konferansens tema var ”Crossing borders” så dette var et brennaktuellt tema på mange måter. Det ble en veldig flott konferanse med mange sterke møter og fint fellesskap, bønnequis i byen Monchegorsk og tur ute i naturen. De fleste ville ikke reise hjem når det hele var over, og det lover bra !

Etter dette satte jeg meg i bilen og kjørte sørover til Karelen for å lede lovsang i Lahdenpohja, og ta med meg folk og utstyr til de 2 kommende evangeliseringsukene i Medvezhegorsk-regionen. Den første uka var vi til sammen 11 personer som reiste rundt i flere landsbyer der og evangeliserte. Vi hadde 2 baser, i Tolvuja og Bor Pudantsev. Vi møtte ”piip åpne” dører på 4 av 6 plasser vi henvendte oss. Denne gangen tok vi med oss et middels stort telt på 3×6 meter som vi satte opp hver dag og hadde som utebase. Det fungerte veldig bra i de største bygdene der det finnes et sentrum, for teltet tiltrakk seg folk av seg sjøl og det var lett å komme i snakk med dem. På dagtid var vi ute og evangeliserte og inviterte til kveldskonsert, vi delte oss opp i flere grupper da vi hadde tilgang til 2 biler. På kveldene hadde vi evangeliske konserter for alle generasjoner med drama, vitnesbyrd og sang med barna i Tolvuja, Bor Pudantsev, Shunga og Kazhma, og det var nesten fulle hus overallt !! Dette er plasser som ikke har noen levende evangelisk menighet og det vi gjør her er jo med å åpne opp for at det skal bli en menighetsplanting etterhvert. Vi ber mye for denne saken. I år hadde vi fått med oss folk i fra flere byer og menigheter i Karelen, Lahdenpohja, Sortavala, Kondopoga, Petrozavodsk, Kostamuksha og Segezha. Så nå kjenner nok hele Karelen til dette prosjektet og er med i bønn ! Vi måtte jo også i følge nye lover i Russland, få skriftlig tillatelse fra ledelsen i Pinseunionen i Karelen, så alle navn på de som var med, var kjent og velsignet av pastorene ! Vi ville også prøve å ha konsert og sette opp telt i bygda Velikaja Guba, ved enden av veien langs Onegasjøen, og reiste dit med en delegasjon for å gjøre avtale med orføreren og direktøren for samfunnshuset, men de henviste oss til at vi måtte først få tillatelse fra den ortodokse presten i bygda ! Etter en samtale med ham, der han mente at vi måtte omvende oss fra vår vranglære og døpe oss i hans menighet og gå inn som medlemmer der(!!), før han kunne la oss ha konsert i samfunnshuset(!), forsto vi at dørene er stengt her foreløpig… Vi fikk heller ikke tilsagn av ordføreren til å sette opp telt i sentrum. Da konsentrerte vi oss om de bygdene der det er åpne dører for evangeliet. Men vi gir oss ikke ! Kommer tilbake sterkere neste år !=)

Vi hadde satt av 2 uker til denne evangeliseringa, og uke 2 hadde vi base i Bor Pudantsev og gjorde mye av det samme  som uke 1. Vi hadde 2. runde med kveldskonserter på alle 4 plassene og på dagtid delte vi oss opp i grupper og gikk på husbesøk og prata med folk og inviterte dem til konsert. Noen av de som var med uke 1, reiste hjem, og nye evangelister kom. På to av plassene kom det fortsatt like mange som uke 1, men ganske få på de andre 2. I løpet av disse ukene var det 6 personer som tok i mot Jesus som sin Frelser og vi har notert navnene og ber stadig for dem. Det er også et ektepar fra Segezha som ønsker å reise til Mendvezhegorsk-regionen innimellom og følge opp de nyfrelste, og DET er et stort bønnesvar ! Vi fikk også kontakt med ei troende dame i Shunga som ikke har et kristent fellesskap og fortsetter å be for henne.

I slutten av juli fyllte jeg bilen og dro på bønne-og vekkelseskonferanse i Karasjok. Denne gangen fyllte jeg bilen fra Murmansk, ikke Karelen hvor jeg har reist fra i mange år. Jeg tolker alle prekener og bønnesamlinger fra norsk til russisk, også hvis det skal tolkes ander veien sjølsagt! Jeg hadde med meg en av pastorene i menigheten vår som har profetisk gave, og jeg hjalp ham mye med å tolke hilsinger han fikk til konkrete folk. Det var veldig trosstyrkende å se at han traff blink i 90% av tilfellene. Denne konferansen er viktig for vekkelse og enhet i nord, og ikke minst blant kristne på Kola-halvøya.

Første fredag og lørdag i august var jeg og team fra Murmansk invitert til Kirkenes for å hjelpe til med evangelisering under Kirkenes-dagene. Som regel er det veldig få folk i gatene der, men disse dagene var det ren ”trengsel” i gatene. Flere menigheter i Kirkenes har i flere år gått sammen om å sette opp Jesusteltet, steke vafler, ha bibel-quiss for store og små og samtale med folk som kommer forbi. Jeg hadde satt i sammen et team med voksne (da stort sett all ungdommen i menigheten i Murmansk var bortreist på ferie med familien, måtte jeg gjøre det slik!) På forhånd øvde vi inn dramastykket ”This Blood” som jeg har brukt både i Norge og Russland under gateevangelisering. Jeg hadde med meg lydanlegget jeg har fått fra Sion Neverdal, det kommer veldig godt til nytte under evangelisengskampanjene ! Vi viste drama hver time og jeg sang litt på norsk, engelsk og russisk. En leder fra Kristent Felleskap i Kirkenes hadde appell etter hvert dramastykke, og det var samlet mye folk i gatene, så vi fikk proklamert Jesus veldig sterkt der disse dagene. Vi var 15 personer fra Murmansk som deltok og fikk mange samtaler med folk, noen tolker hadde vi med, så russerne kunne få snakket ikke bare med de russisktalende turistene og tilreisende. Det bor forresten mange russere fast i Kirkenes. De kristne i Kirkenes var kjempebegestret for vårt bidrag, og det var flott å kunne stå sammen om å proklamere evangeliet i grensebyen !

Aktiviteten i menigheten i Murmansk er i sommermodus de 3 sommermånedene. Men jeg har blitt vant til det motsatte i Karelen i mange år. Sommeren gir mange ekstra muligheter til å være ute og det er mer aktivitet med leirer, evangelisering osv. Så derfor benytta jeg muligheten denne sommeren til det ! Men da måtte jeg altså reise noen hundre mil !)

Etter å ha tatt min økt i lovsangen den 5.aug, dro jeg på nytt 130 mil sørover til Lahdenpohja for å fortsette med gate-evangelisering der. Vi hadde 2 dager med opplegg ute i sentrum av byen og fikk be med 6 damer til frelse. Her hadde vi også sang, dans, drama og vitnesbyrd. Vi var ca. 15 personer tilreisende som bodde på pinsemenighetens lokale og deltok i dette opplegget med bønn, lovsang og undervisning på formiddagen, og UT to ganger om dagen, med middagspause i mellom. Den tredje kvelden begynte ungdomsleir, hvilket vi også aktivt inviterte ungdommer i byen til. Leiren varte i 4 dager og denne gangen ble det ny rekord i deltakelse ! Vi har aldri vært så mange på leir der før : 40 personer ! Hele 8 av ungdommene på barne- hjemmet kom og var med hver dag og alle tok de i mot Jesus som Frelser under frelsesbønnen ! Det kom 15 ungdommer fram under alterkallet !! og det var en veldig sterk stund der mange gråt i syndenød.

Etter en dags pause tok vi fatt på sommerens barneleir i Lahdenpohja. Det er så flott å se at det finnes slike ildsjeler som Angelina i menigheten der. Til tross for at barnearbeidet i menigheten er lite, så slår de til og kontakter mange barn fra ufrelste hjem og inviterer barn gjennom byens soslialsenter, samt fra barnehjemmet. Så tilsammen med alle medhjelpere var vi faktisk på nytt 40 personer på barneleir ! Vi hadde mye sang med bevegelser, bibeltime for ulike aldersgrupper, dans, fotballkamp, god mat og mye annet spennende for barna og de var kjempebegeistret og vil gjerne komme igjen ! Det er så bra at menigheten ikke” setter seg ned og gir opp” til tross for mange utfordringer med nye lover og flere begrensninger på dette området. Men de bretter opp armene og går på ! Slik kampvilje liker jeg ! Og kjenner at jeg vil støtte opp om slike initiativ sjøl om det er langt å reise dit.

Nå håper jeg du også har blitt oppmuntret av å lese om hva Gud gjør i Nord-vest-Russland ! Jeg har mer å fortelle fra september, men det tar jeg med i neste rapport !=)

Gud velsigne deg rikelig og takk for all støtte både økonomisk og i bønn !

PS ! Bilen min står nå i Salla i Finland. Motoren blir skiftet de nærmeste dagene.

De siste 2 ukene i august hadde jeg ferie i Hellas. Slappet av på øya Alonissos. Det var deeeilig ! Jeg glemmer ikke å slappe av !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>