Hilsen fra Greytown mai 2019

     Kjære   venner i menighetene og andre .                                                2.Mai 2019.

Jeg ber for dere daglig, og er så takknemlig for all støtte og forbønn fra dere. På grunn av dere  kan vi fortsette å nå nye mennesker med frelsens evangelium, og fortsette oppbygging av menigheter og hjelp til trengende.

  

Gud velsigne dere !

Vi har hatt besøk av Linn Charlotte i 2 ½ uke. 

Det var så godt. Hun er til så mye hjelp. Hun har mye mer ork enn meg til å hjelpe ungene  med lekser. Jeg synes jeg har gjort det lenge nok. Særlig Amahle trenger mye hjelp, og det var så godt for henne å ha Linn Charlotte.  Likeså i barnearbeidet har hun avlasta meg og Dumisile mye. La opp til aktivitetsdag for alle på barnemøtet 27.April, og hadde barnearb-dag i forkant. Så utrolig godt med ei som kan både planlegge , forberede og gjennomføre. Og hun underviste barna på påskelørdag (bilde) ,så jeg kunne undervise kvinnene(bilde). Nkululeko og Blessing underviste mennene.

  

Vi hadde stort påskestevne på Eshane  hvor vi samla menighetene fra Ahrens, Mpalaza og Eshane. Vi fikk bruke den store kommunehallen, så det var plass til mange hundre.

I Mars hadde skolene 2 ukers ferie. Da benyttet vi sjansen til å arrangere  2 leirer på Mpalaza. Først en for jenter mellom 1. og 12 . klasse , uka deretter for gutter. Veldig vellykka. Ca 30 pr leir + ledere og noen utvalgte tenåringer som vi bevisst trener + diakonene som kokte maten under et telt-tak. Det var helt flott under første leiren, for da var det pent vær. Andre leiren hadde en del vind og regn så vi måtte lage skjul for at ikke gassflammene skulle slokne. (bildet)

  

Alle var så takknemlige og glade, både for maten leken ,møtene og omsorgen.  – Skriftstedene sitter som spikra etter leirene.Mange unge tok standpunkt for Jesus.og har kommet trofast til alle møter etterpå. De har svært store utfordringer med satanisme i skolene, alkohol og fedreånder i hjemmene. Be om beskyttelse og styrke for dem.

Vi har møter på Mpalaza hver søndag og tirsdag og barnemøte annenhver fredag, samt endel andre samlinger. For tirsdagsmøtene prøver vi en ny strategi .

Det er jo mange der også som ikke kan å lese. Vi har nå vært sammen i kirka, lest  Guds ord sammen med dem og registrert hvem som kan lese og skjønner det de leser. Så nå skal vi dele oss i 4 grupper og gå til 4 hjem pr tirsdag.. Det er så mange som gleder seg til det. Da det ble bestemt, er det mange som har sendt oss beskjed at vi må komme til dem.Og Guds ord er levende og kraftig, det vet vi vil utføre det det er sendt til !!

På Ahrens har vi bibelundervisning hver onsdag,kvinnemøter hver torsdag og fine søndagsmøter. På Eshane likeså, + at vi har ungdomsmøter fredag felles for Eshane og Ahrens og barnemøte felles hver lørdag.  Skolemøtene er en stor og viktig virkegren, med store ringvirkninger.

Hos Ernest er det stor vekst. Jeg var der og forkynte sist søndag. Det er stort å se den store forsamlingen med voksne og unge og massevis barn. Korene hans teller over 50 barn og 25 ungdommer. Han og kona kjenner hver av dem og kjenner hjemmene deres. De følger opp enormt bra, og mange har blitt frelst. Han har jo dessuten en utpost som vokser.
Men  det er et stort bønneemne hos Ernest. De bygde jo ei lita kirke for endel år siden. Men den ble fort for lita. Så ble de tilbudt et stort senter og han ble bedt om å flytte til boligen som tilhørte. Dette  var organisert med en teltevangelist og en farmer som Ernest jobba sammen med i årevis. Men nå har farmeren forandra mening og vil ta igjen plassen. Han bryr seg ikke noe om at det vil gi store problem både for boplass og virksomhet. Men så vet vi at Gud er suveren og alt tilhører Ham. Vi ønsker at dere sammen med oss bringer det fram for Gud. Det er en enkel sak for Ham.

Hos Lennart går det så bra. 2 selvstendige menigheter nå og 2 utposter. De bygger kirker etterhvert som de makter, og har mange medlemmer med yrkesutdanning = inntekter. Da mestrer de det aller meste på egenhånd.
De er registrert under den gamle Full Gospel menigheten og vil bistå Linn Charlotte med brev og oppfordring til ambassaden at hun må få oppholdstillatelse her. Vi gleder oss veldig alle sammen til at hun skal være her fast. Forhåpentlig er hun klar allerede i begynnelsen av 2020. Hun satser stort på å lære Zulu. Det er helt nødvendig , da i de fleste  hjem er det bare en eller to som behersker litt engelsk, Alle barna og de eldre kan ikke engelsk og mange unge voksne har droppa ut av skolen så tidlig at de ikke rakk å lære.

I tillegg til all  menighetsplanting , driver vi fortsatt mye omsorgsarbeid. Og endel av familiene som har fått hjelp, er gode hjelpere for andre. Særlig når hele familien velger Jesus. Mens noen ser ikke ut til å komme seg opp av elendet fysisk, pga mishandling, vold og alkohol i hjemmet. Da er det ekstra viktig at de opplever at GLEDEN I GUD ER DERES STYRKE.

Så igjen takk for forbønn og støtte. Vi fryder oss over at Guds rike utbres.          Kjærlig hilsen Elin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>