Mosambik og Malawi juni 2019

Misjnsrapport fra Lars Blystad:

Først vil jeg takke dere for all forbønn og støtte til arbeidet. Det er et stort takkeemne for meg at så mange trofaste venner holder dette viktige arbeide oppe år etter år.

  1. SYKLONER og UTSETTELSE AV BIBELSKOLE SEMINARER

Som dere har sett på TV og lest i medier, så ble midtre og nordre del av Mosambik rammet av to sykloner som har gjort forferdelige skader. Tusener av hus og infrastruktur ble ødelagt, likeså veier og broer. Vi fikk meldinger fra våre medarbeidere om ødeleggelsene og bønn om hjelp.  Mange av menighetenes medlemmer hadde fått sine hus ødelagt og flere av kirkehusene i distriktene var også ødelagt. Vi sendte ut med en gang kr. 21.000, som nødhjelp til innkjøp av mat og reparasjon av noen tak.

Misjonskontoret i  Oslo og pinsemagasinet KS satte i gang en innsamlings-aksjon og vi håper mange har donert hjelp som sendes ut snart til rep av hus og kirkehus. På grunn av de store ødeleggelsene i de provinsene hvor delegatene kommer fra, måtte vi konferere med pastorene der om hva vi skulle gjøre. Og de sa alle at vi må utsette bibelskole-seminaret til september.

  1. RAPPORTER FRA MEDARBEIDERE

Vi har mottatt rapporter fra arbeidet til evangeliserings-teamene.
Det ene teamet besøker skoler med Jesus-filmen og utdeling av nytestamenter, og det andre besøker sykehus og fengsler. Det er respons alle steder, og mange tusen har tatt i mot Jesus som sin Frelser. De opplever åpne dører, og vi takker for deres store innsats. Det er stort at vi kan være med i dette fruktgivende arbeidet med våre midler som drifter misjonsbilen og underholder begge teamene.

  1. NYE OMRÅDER INNTAS

Det er med stor takknemlighet vi hører at nye menigheter blir plantet, det er nå ca. 250 menigheter, og nesten hundre av disse er nye, og mere enn 500 medarbeidere,  det er 2.000 cellegrupper. Mange av menighetene forteller om mange muslimer som har tatt i mot frelsen i Jesus.
I tillegg er nye menigheter plantet i østlige Malawi hvor vi har fått 500 medlemmer og også har hatt 3 bibelseminarer for ledere.

KRISTI HIMMELFARTSDAG  OG  PINSE

Tenk at det siste Jesus sa til sine disipler var «Misjonsbefalingen», og løfte om Den Hellige Ånds fylde og kraft til å være vitner like til jordens ender. Det er det største oppdraget vi kan ha her i verden å forkynne Guds kjærlighet og   frelse gjennom det Jesus har gjort for oss, evig håp og frelse!
Vi vet at det er stor innhøsting mange steder, og vi takker Gud for at vi kan få være med i dette viktige arbeide som har evighetsbetydning!

BØNNEBEHOV

Be både for de åndelige og materielle behovene. Mange har mistet sine kirkehus og private hus i disse fryktelige syklonene, og de trenger hjelp til å bygge opp igjen. Be for bibelskole-seminarene i september – oktober at de lykkes og at det blir til stor velsignelse for alle våre medarbeidere som gjør en stor innsats under vanskelige forhold.

Takk til dere alle for forbønn og støtte i arbeidet ! Må Gud velsigne dere rikelig !

Ønsker dere en velsignet sommer!

MED FREDSHILSEN fra LARS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>