Hosianna!

Aller først:
Det er flere gudstjenester du kan besøke på nett i dag, bla annet fra Betel Trondheim.
Røros kirke sender ved hjelp av Arbeidets Rett. Lenkene finner du her.
Og om du ikke fikk sett akkurat kl 1100, så ligger de tilgjengelig på nett likevel, både disse og mange andre. En god anledning for den som vil se flere, vil gå på ski først, sov litt lenge i dag – eller bare ligger et kvarter bak sånn til vanlig 😉

Palmesøndag. Jesus rir inn i Jerusalem på en lånt eselfole. Og han hylles som konge:
Joh 12,12-19: Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:
           Hosianna!
           Velsignet er han som kommer
           i Herrens navn,
           Israels konge!
Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet:
          
Vær ikke redd, datter Sion!
          
 Se, din konge kommer,
          
 ridende på en eselfole.
Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik.
Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.»

Men her er det jo noe som ikke stemmer…? Konger rir ikke på eselfoler. Konger rir på hest, med soldater foran og bak. Soldater som skal holde folkemengden på behørig avstand.
Kongene på Jesu tid var eneherskere som ikke unnså seg for å bruke makt for å holde folket i sjakk. Som gjerne gikk til krig mot en nabokonge om de følte for det. Som ikke skjenka fattigfolks ve og vel så mange tankene, bare de fikk beholde makt, ære og rikdom.
Slike herskere finnes fortsatt i altfor mange land i verden. Unntakene finner vi i de deler av verden som er preget av en kristen tradisjon (uten at det skal bli tema i dag).

Jesus er annerledeskongen. Han trengte ikke og trenger ikke demonstrere makt, han tvinger ingen til å følge seg.
Han kom med fred, i ydmykhet, sjøl om han bar den høyeste kongsmakt. Jesus er kongenes Konge og herrenes Herre – så høyt opphøyd over alt at han ikke trenger å demonstrere noe som helst.
Og han frykter ikke folket. Han lar dem følge tett inntil, trenge seg på. Han vil ha dem nær seg. Han kom hit for at vi skulle få være nær Ham, for å oppheve, rive ned det som skilte oss fra Gud.

Og folket, med disiplene i spissen, hyller ham. Flere og flere lar seg rive med av begeistringen – til fariseernes irritasjon og frustrasjon. De har hørt om denne mannen, de aner at han ikke er godt nytt for deres interesser, for deres makt og innflytelse. Han er en trussel mot det bestående og folket hyller ham i begeistring. Mer enn antyder at han er Messias, den lovede. Det passer nokså dårlig egentlig.
Det er bare det at det er ikke så mye de får gjort med ham når «all verden løper etter ham».
Luk 19, 39-40: Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»

Dersom vi taler, skal steinene rope. Jesus er Konge, Mester og Herre og han fortjener all ære, lovprisning og tilbedelse. Nå som da.
Han kom for at vi skulle få komme nær til ham, ikke bare hylle ham på avstand. Og når han kommer inn i livet ditt, kommer han ikke på hest med rustning og soldater for å ta makten i livet ditt. Han kommer med fred, ydmykt og venter til du gir ham makten i livet ditt.
Ikke fordi han ikke har makt, men fordi han bare vil ha sanne venner, ikke lakeier og øyentjenere. Han er bare ute etter ekte vennskap – ikke å tilrane seg din lojalitet med tvang.

Jeg ønsker hver og en av dere en fin palmesøndag, enten du er der du ville være, eller du er ramma av de begrensningene vi alle lever under i disse dager. Enten du er aleine eller har noen av de du er glad i rundt deg.
Jesus vil gå sammen med oss i denne tida også. Og om du trenger noen å snakke med, må du ikke være redd for å ta kontakt på f.eks Messenger eller telefon (48263241)

Varm, smittefri avstandsklem
Cathrine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>