Han er oppstanden!

Matt 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.  3 Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.  4 Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.  5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede.  6 Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!  7 Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»
     
8 Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene.  9 Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. 10 Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

Dette er dagen da vi kan veksle mellom andektig undring og stormende jubel.
Undring over at det faktisk skjedde. Jesus ikke bare sonet vår skyld og bar våre plager med seg på korset – han overvant døden! Den siste fiende. Og fordi Jesus vant over døden, har vi fått evig liv. Ikke her på jorda, det ønsker bare de som ikke har noe håp for evigheten, men i Himmelen sammen med Ham.
Og herfra er veien kort til jubelrop og glede! Og den gleden er det flere som har satt både ord og toner til – og de kommer oss til hjelp når vi skal uttrykke vår takknemlighet, tilbedelse, glede og jubel. Når vi skal proklamere Hans seier over døden og dødsriket.

Jesus lever, graven brast!
Han stod opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast:
at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever,
graven brast, og Jesus lever!

Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet,
Jesus vant, og jeg har vunnet!

Denne jubel og proklamasjon ble skrevet av biskop Johan Nordahl Brun i 1786 og vil bli sunget til den dagen vi skal synge og tilbe for Jesu trone i himmelen. Det er målet for vår reise og vi vet at vi skal komme dit fordi Jesus har kjøpt oss og satt oss i frihet.

Sannelig han er oppstanden!

I dag vil jeg spesielt anbefale deg å finne Filadelfiakirkens (Oslo) påskevandring med Egil Svartdahl og musikalsk følge. Den ligger ute fra kl 1100 og vil bli en vakker opplevelse i dag når du ikke kan komme på gudstjeneste og feire sammen med andre. https://www.youtube.com/watch?v=T03bO7KYotw&feature=emb_rel_end

Påskehilsen Cathrine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>