Mosambik april 2017

KJÆRE MISJONSVENNER,
Tusen takk for all forbønn og støtte i arbeidet i disse første måneder  av 2017.
Arbeidet vokser og vi forsøker å øke innsatsen med støtte til våre satsningsområder, og støtten som er mottatt fra dere har gått til disse store oppgavene:

1.  EVANGELISERINGSTEAMET
De har besøkt flere nye skoler og landsbyer med Jesus-filmen og gitt ut  nytestamenter fra Gideon. I løpet av den siste tiden har 850 tatt i mot Jesus. Over 20.000 barn og ungdommer har til  nå fått se Jesus-filmen. Støtten som  sendes ut til teamet går til mat og lønn. I tillegg kommer driften av misjonsbilen. Denne uken er de i Inhambane-provinsen ca. 350 km fra hovedstaden Maputo, de besøker skoler og landsbyer med Jesus-filmen.  Fikk også rapport fra pastor George i Maputo at 57 hadde blitt frelst i påskemøtet. Ja, mye å takke Gud for!                             

2. SYKLONEN
I februar kom en kraftig syklon med stor ødeleggende kraft innover deler av Mosambik. Vi fikk melding om at 2 av våre menigheter hadde fått sine kirkehus helt ødelagt av den voldsomme stormen. Vi sendte ut hjelp til disse menighetene, og de er nå i full gang med å lage sementblokker og bygningsarbeidet har begynt.

3. BARNEARBEIDET
Arbeidet er i god gang i Palmeira (ca 70 km nord for Maputo), hvor vi underholder alle de foreldreløse barna som menigheten har kontakt med. Barna får mat, klær og skolegang. I tillegg hjelper vi de fattige barna i menigheten i Maputo med mat og førskole. Alt dette arbeidet har pastor George og hans kone ansvaret for. Hun er leder av førskolen som menigheten drifter.

4. BIBELSEMINARER/BIBELSKOLE
Mange av menighetene spør om flere bibelseminarer, og vi har planer for det i år også. Datoer er ikke bestemt ennå da flere provinser må koordinere for å delta sammen. Vi er også takknemlige for at PYM-kontoret har hatt en forundersøkelse i nordområdene hvor det er mange muslimer. Menighetsledere trenger bibelskoleundervisning, og det planlegges en modulundervisning til høsten. Vi vil komme tilbake til dette når planen er ferdige.

Lars Blystad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>