Velkommen til Røros Pinsemenighet

Røros Pinsemenighet ble grunnlagt i 1942 som en selvstendig menighet tilsluttet den norske pinsebevegelsen. Menigheten har i dag 24 medlemmer.

Vi ønsker å være en menighet for hele familien- dvs for mennesker i alle livssituasjoner og alle aldre. Vi legger spesielt vekt på å skape gode tilbud for barn og unge. Akkurat nå har vi dessverre ikke noe jvenlig tilbud til barn utover noen familiemøter og HalloVenn hver høst. Det ønsker vi å ha, men har ikke kapasitet nå. Derimot har vi ungdomsklubben EndeligFredag som møtes ca annenhver fredag. Vi har hatt et tilbud til innvandrere og flyktninger på Røros gjennom språkkafe en gang i måneden og har med det fått flere medlemmer og møtebesøkende fra bl.a. Eritrea. Fra nyttår 2020 har vi erstattet språkkafeen (og det manglende tilbudet til barn) med en søndag i måneden der vi har felles aktiviteter sammen etter en formiddagsgudstjeneste – gjerne familiemøte.

Du er hjertelig velkommen til våre samlinger på Røros Eldresenter, Johan Falkbergets veg 7. Er det noe du lurer på, er det bare å ta kontakt.